Sök
  • Haydar Adelson

“Learn the rules like a pro so you can break them like an artist.” - Picasso –

Uppdaterat: 24 mars 2019


Picassos konst tillhör de verk med hög abstraktionsnivå men trots detta följer de vissa regler som t.ex. komposition och färg. Men Picasso var expert på att bryta mot reglerna och det som skiljde honom från andra kubistiska konstnärer var just att han behärskade reglerna så väl. Ett känt citat från från honom är "lär dig reglerna som ett proffs så att du kan bryta dem som en konstnär".
Vad är konst egentligen?


Varför kommer vi ihåg vissa


verk och glömmer andra?Jag är av den åsikten (med risk att låta pretentiös) att allt är inte konst. För mig är konst ett språk och ett språk som alla kan lära sig. Det som är skiljer ”bra” och ”dålig” konst, enligt mig, är förmågan att berätta något. Vad jag menar är, utan att lägga någon värdering i själva budskapet, att ”bra” konst förmedlar något. Även om man inte håller med själva budskapet så måste i alla fall verket försöka förmedla något och det förutsätter vissa regler. Och det är i min åsikt målet med konsten, i vilken form den må än vara, att förmedla något och förhoppningsvis föra oss människor närmare. .


Välkommen till min blogg om visuell kommunikation och rörlig media!


33 visningar0 kommentarer